Badania Dr Tracy L. Humphries (2003)

Dr Tracy L. Humphries, przeprowadziła w 2003 r.  analizę 6 kluczowych dostępnych badań, które dotyczyły skuteczności delfinoterapii z niepełnosprawnymi dziećmi w wieku lat sześciu i młodszymi. 

  • Badanie Dr Lukiny (1999)
  • 4 badania dr D. Nathansona (1989 – 1993)
  • Badanie Servais (1999)

 

Wyniki tej analizy zostały opublikowane w Journal of the Research and Training Center on Early Childhood Development, która to instytucja finansowana jest przez US Department of Education. Dr Tracy L. Humphries konkluduje swoje badania następująco:

“Z dostępnych danych badawczych wynika, iż nie ma przesłanek,  by twierdzić, że DAT (Dolphin Assisted Therapy – terapia  z udziałem delfina) jest skuteczna w poprawie zachowań dzieci niepełnosprawnych. 

W szczególności, wyniki syntezy nie potwierdzają poglądu, że interakcje z delfinami są jakimś bardziej efektywnym niż inne wzmocnieniem dla dziecka w procesie nauki lub społeczno-emocjonalnego rozwoju.  Rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich lekarze powinni pamiętać, że koszt DAT jest bardzo wysoki (zwykle 2600 dolarów za pięć 40-minutowych sesji) i że obecnie nie ma wystarczających dowodów, że warto wykorzystywać DAT w praktyce.

Pełna treść analizy (w j. angielskim) dostępna jest tutaj:

 Effectiveness of Dolphin-Assisted Therapy as a Behavioral Intervention for Young Children with Disabilities

Brak komentarzy

Dodaj komentarz