Co z dowodami na leczenie przez delfiny ultradźwiękami?

Dowodów naukowych brak (w sensie rzetelnych badań naukowych).  Dostępne są relacje, zapisy obserwacji i domniemanie efektów. W sytuacji, gdy jakiekolwiek efekty są zauważalne (także te negatywne), brak jest jednoznacznych wyników, jakie czynniki odpowiadają za ich pojawienie się.

Sytuacja sesji delfinoterapii jest sytuacją bardzo złożoną. Ingeruje tam równocześnie wiele komponentów i każdy może mieć wpływ na obserwowalne zmiany: działania terapeuty, środowisko wodne, nowa ekscytująca sytuacja, zaangażowanie całej rodziny, obecność dużego zwierzęcia, nowe otoczenie, zmiana osób w otoczeniu, nowe bodźce, nowe ćwiczenia rehabilitacyjne, nowe metody pracy itd.

Istnieje jednak pewne ważne badanie naukowe, dotyczące leczenia przez delfiny  emitowanymi przez nie ultradźwiękami, które  zasiewa bardzo konkretne wątpliwości co do skuteczności a przede wszystkim realności  tej metody.

Karsten Brensing, Katrin Linke, Dietmar Todt z Institute of Behavioral Research, Free University w Berlinie analizowali zachowania delfinów w czasie 83 sesji terapeutycznych w   znanym ośrodku „Dolphin Plus” we Floryda Keys w USA. Ponieważ wiadome jest z punktu widzenia medycyny i fizykoterapii, że dla skuteczności leczenia przy pomocy ultradźwięków niezbędne jest odpowiednie ich natężenie, czas ekspozycji i powtarzalność, sprawdzano, czy zachowania delfinów gwarantują spełnienie tych wymogów jako warunku niezbędnego dla powodzenia takiego “zabiegu”.  

Przeprowadzone obserwacje zachowań delfinów nie potwierdziły, by zachowania któregokolwiek z delfinów spełniały te wymogi (nawet w odniesieniu do minimalnego progu).

Tym samym, w opinii trójki  badaczy wyniki ich opracowania uchylają hipotezy wcześniejszych wstępnych badań dotyczących leczenia przez delfiny ich ultradźwiękami – Cole (1996) i  Birch (1997).

Pełny opis omawianego badania Brensing, Linke i Todt dostępny jest tutaj (w j. angielskim):

Can dolphins heal by ultrasounds?

Brak komentarzy

Dodaj komentarz