Stanowisko brytyjskiej organizacji RESEARCH AUTISM

Research Autism to jedyna brytyjska organizacja charytatywna, zajmująca się wyłącznie badaniami nad autyzmem.

Na swojej stronie Research Autism zamieściło oświadczenie, w którym zaznacza, iż obecnie liczba potwierdzonych naukowo dowodów na skuteczność delfinoterapii w zakresie zaburzeń związanych z autyzmem jest niewystarczająca. Organizacja dodaje, że DAT (Dolphin Assisted Therapy – terapia z udziałem delfina) budzi kontrowersje natury etycznej, a ponadto stanowi zagrożenie w sferze fizycznej, zarówno dla ludzi, jak i delfinów – oprócz zachowań agresywnych ze strony zwierząt wymienia ryzyko przenoszenia chorób ze zwierząt na ludzi i odwrotnie.

Research Autism podkreśla, że znane są inne rozwiązania niż delfinoterapia, zdecydowanie mniej kosztowne i nie niosące ze sobą ryzyka dla biorących w nich udział ludzi i delfinów.

Źródło:  www.researchautism.net

Brak komentarzy

Dodaj komentarz