Stanowisko D. Nathansona – Czy delfiny leczą używając sonaru?

Istnieje wiele spekulacji i hipotez na temat tego, czy delfiny leczą ultradźwiękami. Niektóre z nich przywoływane są także przez jedną z polskich fundacji oferującą delfinoterapię dla polskich rodzin.

O ile medycyna potwierdza, że teoretycznie ultradźwięki emitowane przez narządy echolokacyjne delfinów mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie chorych komórek przy spełnieniu bardzo konkretnych warunków, o tyle prowadzone w tym zakresie badania pokazują, że zachowania delfinów wobec pacjentów nie pozwalały na zapewnienie wystarczającej emisji fal dźwiękowych, które mogłyby mieć taką wartość.

Ponadto, jeden z twórców i guru delfinoterapii – David Nathanson, zaznacza w kontekście swojego własnego programu terapii z udziałem delfinów (Dolphin Human Therapy), że “to tylko spekulacja, że użycie przez delfiny sonaru może redukowac stres i wspierać proces terapeutyczny. (…) Żadnego takiego efektu nie zaobserwowano w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych, które korzystały z programu Dolphin Human Therapy”.

Źródło:  DOLPHIN ASSISTED THERAPY .  Can  you put your faith in DAT?  A report by Philippa Brakes and Cathy Williamson for WDCS, the Whale and Dolphin Conservation Society. October 2007 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz