Czy delfiny mogą leczyć ultradźwiękami?

Publikacja  “Can dolphins heal by ultrasound?” z JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY z 2003 r. omawia wyniki badań K. Brensing, K. Linke i D. Todt nad  możliwością wykorzystania ultradźwięków emitowanych przed delfiny w procesie leczenia chorych komórek.

O ile medycyna potwierdza, że teoretycznie ultradźwięki emitowane przez narządy echolokacyjne delfinów mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie chorych komórek, o tyle przedstawiane badania pokazują, że zachowania delfinów wobec pacjentów nie pozwalały na zapewnienie wystarczającej emisji fal dźwiękowych, które mogłyby mieć taką wartość. Badaniami objęto 83 sesje terapeutyczne w znanym ośrodku “Dolphin Plus” we Floryda Keys w USA.

Can dolphins heal by ultrasound – Brensing_2003_JTheorBiol

(plik do ściągnięcia w pdf w wersji anglojęzycznej)

Brak komentarzy

Dodaj komentarz